Temeiul fricii ṣi al speranṭei

Aṣadar, ne aflӑm la poalele unui subiect sensibil, la cӑpӑtâiul cӑruia sperӑm sӑ culegem roadele unei mai ...

Hans&Margret Rey ṣi Curious George

Sunt convins cӑ mӑcar o datӑ ai întâlnit chipul personajului Curious George, maimuṭӑ de culoare maro care ...

Destinul neînduplecat al lui Hugh Glass

David Wright Filmul “The Revenant” s-a bucurat de un succes teribil în 2015, uimind publicul atât prin ...

În drum spre Fudaraku

Practica fudaraku tokai (însemnând ‘traversarea mӑrii cӑtre insula Fudaraku’) avea toate elementele ...

O sutӑ de ani în asfinṭit

În asfinṭit mereu se vor face auzite glasuri noi, cele pe care nu credeai sӑ le mai auzi vreodatӑ. Sӑ nu ...

Scrisoarea domnului R. Clinchetele renaṣterii

Credit: Valerie Jardin - Street Photographer - -Îmi era dor sӑ-ṭi scriu ṭie, într-o dulce agonie - "Nu am ...