Jurnal

Temeiul fricii ṣi al speranṭei

Aṣadar, ne aflӑm la poalele unui subiect sensibil, la cӑpӑtâiul cӑruia sperӑm sӑ culegem roadele unei mai ...

Scrisoarea domnului R. Clinchetele renaṣterii

Credit: Valerie Jardin - Street Photographer - -Îmi era dor sӑ-ṭi scriu ṭie, într-o dulce agonie - "Nu am ...

Ţărmul cafelei, un gând al domnului R.

Îmi sorb cafeaua din cana alb tuciurie, având un compas aşezat discret pe una din feţe. Deoadată privirea îmi ...

Scrisoarea domnului R.

"Privesc în jurul meu, mă simt pierdut, mă prăbuşesc, renasc cu fiecare clipă. Mi-e dor de tine, mi-e dor de noi, ...

Încrâncenarea vremelnică a simţirii

Aţi avut vreodată sentimentul acela trainic, de bucurie, împlinire pentru un altul? Pentru un prieten, pentru ...

Rainer Maria Rilke, despre tristeţe şi înţelegerea ei

Într-o încercare remarcabilă de a sparge opacitatea ce dă târcoale oamenirii, Rainer Maria Rilke, suflet ...